انواع برچسب‌زنی
دسته بندی (Classification)
برچسب (Label)
جعبه محیطی (Bounding Box)
ماسک چند ضلعی (Polygon masks)
ماسک چند ضلعی (Polygon masks)
تعیین مکعب محیطی(Cubiods)
تعیین خط و نقطه
مزایای سرویس برچسب‌زنی داده‌ی بارای

انجام کار توسط افراد آموزش دیده

اپراتورهای برچسب‌زنی در بارای افرادی مجرب هستند که با توجه به نیاز شما آموزش‌های لازم را می‌بینند و کار برچسب‎‌زنی را با دقت بالا انجام می‌دهند.

برچسب‌زنی نیمه‌خودکار داده‌ها

برای تسریع فرایند برچسب‌زنی این امکان نیز وجود دارد که پیش از برچسب‌زنی اپراتورها از مدل‌های ماشینی  آموزش‌دیده کمک گرفته شود.

امکان نظارت بر عملکرد اپراتورها

تمام مراحل کار برچسب‌زنی با شفافیت بالا انجام می‌شود و در صورت تمایل شما امکان نظارت بر مراحل و کیفیت کار وجود دارد.

انجام کار توسط افراد آموزش دیده

اپراتورهای برچسب‌زنی در بارای افرادی مجرب هستند که با توجه به نیاز شما آموزش‌های لازم را می‌بینند و کار برچسب‎‌زنی را با دقت بالا انجام می‌دهند.

برچسب‌زنی نیمه‌خودکار داده‌ها

برای تسریع فرایند برچسب‌زنی این امکان نیز وجود دارد که پیش از برچسب‌زنی اپراتورها از مدل‌های ماشینی  آموزش‌دیده کمک گرفته شود.

امکان نظارت بر عملکرد اپراتورها

تمام مراحل کار برچسب‌زنی با شفافیت بالا انجام می‌شود و در صورت تمایل شما امکان نظارت بر مراحل و کیفیت کار وجود دارد.

تماس با ما

  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .

ما را دنبال کنید


Copyright © 2024 Barai