تحلیل ویدیوهای اشیاء و افراد در حال حرکت

تحلیل ویدیوهای اشیاء و افراد در حال حرکت

آگاهی خود از وضعیت را با تشخیص سریع‌تر افراد و اشیاء با استفاده از بینایی رایانشی و هوش مصنوعی بهبود دهید.

از مدل‌های آموزش‌دیده‌ی عمیق هوش مصنوعی برای تسریع تحلیل ویدیوی اشیاء متحرک در جهت تشخیص سریع‌تر اشیاء استفاده کنید

  • 6 برابر

کاهش زمان جستجوی دستی در ویدیو با خودکارسازی مبتنی بر هوش مصنوعی

  • 24 برابر

بهبود تشخیص چهره در ویدیو با هوش مصنوعی

  • 100 برابر

بهبود نسبت زمان به ارزش

با استفاده از بینایی رایانشی و هوش مصنوعی، تشخیص اشیاء و افراد را در ویدیوها سریع‌تر انجام دهید

فناوری و پردازش ویدیوی اشیاء و افراد متحرک، زمان موردنیاز را برای آگاهی از وضعیت کاهش می‌دهد. با ترکیب ویدئوهای پخش زنده و بینایی رایانشی، می‌توان برنامه‌هایی را برای شناسایی اشیاء و افراد مدنظر به‌منظور تشخیص موارد ناهمگون، آگاهی از وضعیت، واکنش اضطراری و استفاده از نظارت هوایی ایجاد کرد.

واکنش در برابر حوادث

داده‌های حاصل از تحلیل ویدیو را به‌منظور بهبود زمان واکنش با کمک هوش مصنوعی به کار ببرید. مناطق آسیب‌دیده را تشخیص دهید و افراد را به صورت لحظه‌ای جستجو کنید.

تحلیل ویدیوهای اشیاء و افراد در حال حرکت

تشخیص ناهنجاری

مدل‌های بینایی رایانشی و ویدیوهای اشیاء و افراد متحرک را به‌منظور تشخیص الگوها، شناسایی رفتار مشکوک و اشیاء تهدیدکننده با سرعت و دقت ترکیب کنید.

تشخیص مزایای بینایی رایانشی و پلتفرم هوش مصنوعی امن

«بارای» ارائه‌کننده‌ی باکیفیت‌ترین مدل‌های مبتنی بر هوش مصنوعی موردنیاز برای موارد استفاده‌ی پیچیده است.

برای اطلاعات بیشتر یا استفاده از خدمات بارای با ما تماس بگیرید.

تماس با ما

  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .

ما را دنبال کنید


Copyright © 2021 Barai